Jaarrekening

De jaarrekening wordt jaarlijks na verloop van het dienstjaar opgemaakt en verschijnt normaliter op de gemeenteraadszitting, OCMW-raadszitting en AGB-raad van juni.

Het document is het sluitstuk van de financiële cyclus en omvat de definitieve cijfers van het betreffende dienstjaar inzake inkomsten en ontvangsten van de gemeente Willebroek.

De rekeningen van het afgelopen jaar werden goedgekeurd op de raden van 22 juni 2021 en werden gepubliceerd op de website op 23 juni 2021.

 

De rekeningen van 2019 werden goedgekeurd op de raden van 23 juni 2020 en werden gepubliceerd op de website op 25 juni 2020.