Veiligheid en preventie

Gemeente Willebroek streeft ernaar de veiligheid, de leefbaarheid en het welzijn te vergroten door het voorkomen van overlast en criminaliteit. Burgers moeten zich steeds veilig en geborgen voelen in hun woonomgeving. Leven in een maatschappij met een toenemende diversiteit brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Zowel de kansen als valkuilen van het samenleven pakken we aan op een open en verbindende manier. Veiligheid is bovendien een basisbehoefte.

Veiligheid of zich veilig voelen gaat om veel meer dan meer blauw op straat. We zetten in op een integraal veiligheidsbeleid in een zeer ruime zin, dat werkt aan de hele veiligheidsketen: preventie, handhaving en nazorg. De dienst integrale veiligheid werkt rond projecten en acties over uiteenlopende fenomenen van veiligheid en leefbaarheid. Vanuit een integrale en geïntegreerde aanpak wordt er nauw samengewerkt met de verschillende gemeentediensten, de lokale politie en andere externe partners.