Cultuur

Cultuur in Willebroek staat voor een brede waaier aan activiteiten en mogelijkheden:

  • Van een divers artistiek aanbod (theater, concert, tentoonstelling, workshop) door Cultureel Centrum De Ster tot een bloeiend verenigingsleven;
  • Van inspraak via sectorale adviesraden voor cultuur tot de integratie van kunst in de publieke ruimte;
  • Van de verhuur van gemeentelijke culturele infrastructuur tot de ondersteuning van culturele samenwerkingsprojecten;
  • Van actieve kunstbeoefening in het Willebroeks Kunstatelier tot de jaarlijkse organisatie van Open Monumentendag;
  • Van een bezoek aan het Sashuismuseum tot de ontvangst van een kunstwerk door pas gehuwden en jubilarissen.