In elke gemeente zorgt een sociale dienst (vroeger: OCMW) voor het welzijn van de inwoners. Als je denkt dat het beter zou kunnen gaan, heeft dat vaak te maken met:

  • je inkomen
  • je schulden
  • je woning
  • je rechten
  • je familie
  • je gezondheid

Op elk van die vlakken kan een sociale dienst je misschien bijstaan. Zelf, of door je naar de juiste mensen door te sturen.