Vrijwilligerswerk in Willebroek

De gemeente Willebroek kan rekenen op vele vrijwilligers. Jongeren leven zich uit alssport- of jeugdmonitor tijdens de schoolvakantie. Werkzoekenden, (brug)gepensioneerden of ouders wiens kinderen wat ouder zijn of het huis uit zijn, mensen met een beroepsloopbaan,…gebruiken hun vrije tijd om zich zinvol in te zetten en iets te betekenen voor anderen. Ze zetten zich in voor een gezonde en warmere samenleving. Ze zetten zich in voor ouderen, voor kinderen, voor jongeren, voor buurten... Ze vervoeren mensen, zorgen, steunen, bezorgen jongeren een fijne vakantie, dragen zorg voor het milieu,… .

Vrijwilligerswerk in onze organisatie kan op verschillende manieren ingevuld worden: vrijwilligers kunnen meewerken in de ontmoetingsruimte van het dienstencentrum, mee zorgen voor een warme sfeer in het woonzorgcentrum, chauffeur zijn bij de minder mobielen centrale, onthaal verzorgen bij het consultatiebureau van kind en gezin, animator zijn op de speelpleinwerking of de sportkampen, als vrijwillige compostmeester mee de kringloopgedachte promoten, …

De vrijwilligers bepalen zelf, in samenspraak met de dienst, hun tijdsinvestering. Ze geven veel en krijgen vaak veel terug: een leuke tijdsbesteding, nieuwe sociale contacten, dankbaarheid en vriendschap van de mensen waarvoor ze zorg dragen, boeiende ervaringen …