De Jeugddienst is actief op verschillende terreinen. Bevoegdheden zijn onder andere ontmoeting, informatie, aanbieden van vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, ondersteuning van het jeugdwerk, aandacht voor jeugdruimte, inspraak en participatie.