Uittreksels, attesten en bewijzen

Via het e-loket kunnen attesten, bewijzen en akten in de meeste gevallen automatisch worden afgeleverd worden via e-mail.

Attesten die niet meteen kunnen afgeleverd worden (vaak is dit omdat de tussenkomst van een ambtenaar nodig is) worden in de meeste gevallen binnen een paar werkdagen ter beschikking gesteld.

Voor attesten die niet via het e-loket kunnen worden aangevraagd, neemt u contact op met het Burgerteam.