Buitenschoolse kinderopvang 't ApPelBoomPje

BKO 't ApPelBoomPje biedt kwaliteitsvolle zorg, opvang en opvoeding van alle kinderen in een veilige, gezonde en pedagogisch verantwoorde omgeving. Dit voor en na de schooluren, tijdens vakantiedagen en pedagogische studiedagen.

Het initiatief is bedoeld voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar die in Willebroek wonen of naar school gaan. Het initiatief staat ook open voor kinderen met een extra zorgbehoefte, mits overleg met de coördinator.

  • Maandag: 7.00 - 8.30 uur, 15.30 - 18.00 uur
  • Dinsdag: 7.00 - 8.30 uur, 15.30 - 18.00 uur
  • Woensdag: 7.00 - 8.30 uur, 12.00 - 18.00 uur
  • Donderdag: 7.00 - 8.30 uur, 15.30 - 18.00 uur
  • Vrijdag: 7.00 - 8.30 uur, 15.30 - 18.00 uur

Op schoolvrije dagen en vakantiedagen is er opvang van 7.00 tot 18.00 uur.

Reserveren doe je via de gemeentelijke webshop, nadat je een schriftelijke overeenkomst en het huishoudelijk reglement hebt ondertekend.