Buurtinformatienetwerk (BIN)

Wat is dat juist, zo'n BIN?

Een BIN is een samenwerkingsverband tussen inwoners en lokale politie binnen een bepaalde buurt. Bedoeling is het algemene veiligheidsgevoel te verhogen, sociale controle te bevorderen, belang van preventie te verspreiden en uiteraard criminaliteit te verminderen. Dit alles gekoppeld aan een permanente informatie-uitwisseling tussen inwoners van de buurt en de politie.

Het initiatief om een BIN op te richten, komt vanuit de buurbewoners, ondersteund door de lokale politie en overheid.

Hoe werkt een BIN?

Voor elk BIN is er een coördinator. Hij is het vaste aanspreekpunt van de politie voor de opvolging van het BIN en hij functioneert daarenboven als spreekbuis tussen politie en BIN-leden.

De BIN-leden engageren zich om abnormale feiten, gedragingen en personen onmiddellijk door te geven aan de meldkamer van de lokale politie Mechelen-Willebroek (015 464 464). Dit kan de klok rond. Ook de normale contacten met de wijkagent zijn een belangrijk medium en er kan eveneens informatie doorgemaild worden.

De politie van haar kant verspreidt gestructureerde BIN-berichten naar de BIN-leden wanneer zij oordeelt over voldoende nuttige gegevens te beschikken. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen rode en groene berichten.

  • Rode berichten zijn dringende en belangrijke berichten. Ze worden in real time verspreid naar alle BIN-leden bij heel dringende en acute situaties onder de vorm van een gesproken boodschap op de huistelefoon en/of mobiele telefoon.
  • Groene berichten zijn belangrijk, maar niet dringend. Ze worden verspreid via e-mail door de coördinator, op aangeven van de politie. Groene berichten zijn onder meer bedoeld om feedback te geven, preventietips te verspreiden en informatie te geven over veiligheidsfenomenen.

Zelf een BIN opstarten?

Zelf interesse om een BIN op te starten in jouw wijk? Contacteer ons via BIN@pzmewi.be of op het nummer 03 860 99 50.

Bestaande BIN's

Alle info over de bestaande BIN's vind je op de website van de lokale politie Mechelen-Willebroek.