Gemeenschapswachten

De gemeente Willebroek heeft vier gemeenschapswachten (vroegere stadswachten) in dienst. Ze hebben tot doel de veiligheid en leefbaarheid in Willebroek te verhogen.

De gemeenschapswachten gaan dagelijks de straat op. Je merkt hen op in het centrum van de gemeente, maar ook in de deelgemeenten. Het paarse uniform, voorzien van het opschrift 'gemeenschapswacht' maakt hen zichtbaar aanwezig in het straatbeeld zodat inwoners hen gemakkelijk herkennen en kunnen aanspreken.

Wat doen de gemeenschapswachten?

De gemeenschapswachten maken mensen wegwijs als ze op zoek zijn naar informatie. Zij zijn dagelijks aanwezig in de wijken en zijn het aanspreekpunt voor de burger. De informatie die zij tijdens hun ronde verzamelen (mankementen, sluikstorten, vandalisme...) maken ze over aan de bevoegde diensten. Op die manier kan de gemeente ongemakken of onregelmatigheden snel verhelpen. Ze houden ook een oogje in het zeil tijdens de wekelijkse markt en andere evenementen.

De gemeenschapswachten trachten rond bepaalde vormen van overlast te sensibiliseren, dit wil zeggen mensen aanspreken en bewust maken van bepaalde wangedragingen of handelingen; zoals gevaarlijk of hinderlijk parkeren, hondenpoep niet opruimen, zwerfvuil achterlaten, etc.

De gemeenschapswachten kunnen niet overal zijn en alles zien. Als je iets ongeoorloofd merkt, spreek hen dan gerust aan of neem contact op met de dienst Integrale veiligheid.