Schuldbemiddeling

Budgetbemiddeling: vier mogelijkheden

1. Budgetadvies

Een maatschappelijk werker van de dienst schuldbemiddeling helpt je om je betaalprobleem op te lossen. Je krijgt ook advies (tips) om problemen in de toekomst te voorkomen of zelf op te lossen. In elke situatie wordt gezocht naar de meest passende manier om dit samen met u te doen. De bedoeling is dus dat de medewerker je met een concrete oplossing voor jouw probleem verder helpt.   

2. Budgetbegeleiding

Een maatschappelijk werker van de dienst schuldbemiddeling helpt je om je betaalproblemen op te lossen en zo je budget terug in evenwicht te brengen. Wanneer budgetbegeleiding wordt opgestart, beheer je nog steeds zelf uw inkomsten en verricht je zelf de uitgaven, maar krijg je hierbij de nodige hulp en ondersteuning.

Op regelmatige tijdstippen overlegt de maatschappelijk werker met jou hoe het eigen beheer verloopt aan de hand van een betaal- of budgetplan dat in overleg met je werd opgesteld.

3. Budgetbeheer

Een maatschappelijk werker van de dienst schuldbemiddeling helpt je financiële situatie terug onder controle te krijgen en de opgebouwde schulden af te betalen. Je inkomsten worden in dit geval beheerd door een maatschappelijk werker die de afspraken maakt met de schuldeisers en de betalingen uitvoert. Het verloop van de afbetalingen wordt op regelmatige tijdstippen met jou besproken aan de hand van een betaal- of budgetplan dat in overleg met je werd opgesteld. Je leert hierbij stapsgewijs om je gehele budget opnieuw zelf te beheren.

4. Collectieve schuldenregeling

De dienst schuldbemiddeling is na je hulpvraag tot de vaststelling gekomen dat schulden je gezinsbudget langdurig en bovendien te zwaar belasten, bv. omwille van interesten, gerechtskosten, deurwaarderskosten... In die situatie dient er door tussenkomst van de arbeidsrechtsbank een oplossing gezocht te worden door het aanstellen van een schuldbemiddelaar.

Die schuldbemiddelaar heeft de opdracht een deel van je inkomsten aan te wenden om je schulden af te betalen. Er mogen geen bijkomende interesten op deze schulden meer worden aangerekend en de schuldeisers mogen geen beslag op goederen of loon meer leggen. Je mag uiteraard zelf geen nieuwe schulden maken tijdens de collectieve schuldenregeling. De schuldbemiddelaar dient eveneens een vooraf overeengekomen bedrag aan leefgeld te voorzien, waarmee je je vaste kosten en levensonderhoud kan financieren.

Voor wie?

Alle inwoners met een wettig verblijf.

Hoe vraag ik dit aan? 

Persoonlijk. Breng alle nodige documenten mee die verband houden met je vraag. Je mag je persoonlijk aanbieden bij de onthaalbalie. Indien je dit wenst kan je steeds iemand meebrengen die je bijstaat. Je kan ook telefonisch een afspraak maken op het nummer 03 866 91 30.