Financiële hulpverlening

Wanneer je niet (meer) in staat bent om zelf voor een voldoende inkomen te zorgen, kan je een beroep doen op de sociale dienst van gemeente Willebroek.

De hulpverlening kan bestaan uit de toekenning van een leefloon en/of andere tegemoetkomingen. Ook wanneer je wacht op een uitkering (onderhoudsgelden, pensioen, stempelvergoeding …), kan je onder bepaalde voorwaarden voorschotten vragen aan de gemeente Willebroek.