Erfgoedprojecten en -publicaties

Je hoeft niet naar grote steden te trekken om authentieke monumenten en bijzondere gebouwen te bewonderen. Ook in ons eigen Willebroek is er heel wat erfgoed te bespeuren! Willebroek heeft een lange geschiedenis en heel wat onbekende pareltjes met soms verrassende verhalen. 

Het vele aanwezige erfgoed in de gemeente bepaalt de eigenheid van Willebroek. Via behoud, beheer en ontsluiting van het erfgoed  willen we de Willebroekenaren stimuleren het eigen verleden te kennen, te appreciëren en te bewaren. Want fier zijn op ons erfgoed, da's Willebroek!

Binnen erfgoed onderscheiden we het onroerend erfgoed (gebouwen, monumenten, landschappen), het roerend erfgoed (alles wat je kan vastnemen en verplaatsen zoals kunstvoorwerpen, boeken, gebruiksvoorwerpen, foto's, …) en het immaterieel erfgoed (minder tastbare dingen zoals verhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten).