Amateurkunsten

Week van de Amateurkunsten

WAK vindt jaarlijks plaats tijdens de laatste week van april en de eerste week van mei.

Kunstatelier

In het Willebroeks Kunstatelier kan je onder deskundige leiding zelf aan de slag en leer je jouw teken-, schilder- of beeldhouwtalent te ontdekken.

WAT-tentoonstellingen

Cultureel Centrum De Ster voorziet in haar programma-aanbod expliciet ruimte voor Willebroeks Artistiek Talent (WAT). Via tentoonstellingen met werk van lokale kunstenaars wil het cultureel centrum creatief en artistiek engagement van eigen bodem promoten en stimuleren.

Per seizoen worden drie periodes van twee weken (met inbegrip van 3 weekends) gereserveerd voor "WAT"-tentoonstellingen in de tentoonstellingsruimte van Kasteel Bel-Air, Mechelsesteenweg 102 in Willebroek. Een seizoen loopt van oktober tot en met juni van het daaropvolgende jaar. 

Interesse? Neem contact op met de Cultuurdienst.