Meldingen, vragen, klachten en suggesties

Heb je een klacht, vraag, suggestie of melding dan kan je die op verschillende manieren aan de gemeentediensten overmaken:

Meldingen waarvoor je rechtstreeks bij andere diensten terecht kan