Klachten

De organisatie Willebroek hecht veel belang aan de kwaliteit van haar product- of dienstverlening. Wanneer u een klacht hebt, probeer dan eerst zelf het probleem op te lossen met de betrokken dienst. Lukt dat niet, dan kan je via onderstaande kanalen uw klacht aan ons melden:

Uw klacht wordt met zorg behandeld en alles wordt in het werk gesteld om gelijkaardige klachten in de toekomst te voorkomen.

Met welke klachten kan u bij ons terecht?

Een klacht kan gaan over:

 • het foutief of niet uitvoeren van een handeling of prestatie waardoor je schade/nadeel ondervindt
 • het afwijken van een vastgelegde of gebruikelijke werkwijze waardoor je schade/nadeel ondervindt 
 • een tekortkoming waardoor je schade/nadeel ondervindt 
 • een onheuse behandeling 

Welke klachten behandelen we niet?

 • anonieme klachten
 • melding, vragen suggesties (hiervoor kan u terecht: https://www.willebroek.be/nl/melding )
 • klachten over de bestaande regelgeving 
 • klachten over het gevoerde beleid 
 • klachten over zaken die tot de bevoegdheid behoren van een andere overheid of organisatie
 • klachten over handelingen door derden die geen enkele binding hebben met het gemeentebestuur
 • klachten over zaken die betrekking hebben op feiten die deel uitmaken van een juridische procedure
 • klachten over zaken waarvoor er administratieve beroepsprocedures bestaan
 • klachten over zaken die meer dan één maand voor de indiening van de klacht hebben plaats gevonden
 • interne klachten binnen de gemeentelijke organisatie; In dit geval worden deze doorgestuurd naar een van de betrokken verantwoordelijken.
   

Andere instanties

Als u niet tevreden bent met het antwoord op uw klacht of als je geen antwoord krijgt, dan kan u terecht bij onderstaande diensten:

Gemeente of OCMW

Vlaamse Ombudsdienst
Leuvensesteenweg 86
1000 Brussel
☎️ 1700 (elke werkdag van 9.00 tot 19.00 uur)
📧 klachten@vlaamseombudsdienst.be 
🔗 www.vlaanderen.be/vlaamse-ombudsdienst

 

Woonzorgcentrum
Centrum voor kortverblijf 
Centrum voor dagverzorging
Lokaal dienstencentrum 

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Woonzorglijn
Koning Albert II laan 35 bus 33
1030 Schaarbeek
☎️  02  553 75 00 (alle werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur)
📧 woonzorglijn@vlaanderen.be
🔗 www.woonzorglijn.be

 

Seniorenflats

Huurdersbond Antwerpen
Adviespunt Willebroek
Pastorijstraat 1
2830 Willebroek
☎️ 03 272 27 42    
📧 antwerpen.huurdersbond@gmail.com 

 

Dienst gezinszorg

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Thuiszorg
Koning Albert II laan 35 bus 33
1030 Schaarbeek
📧 thuiszorg@vlaanderen.be
🔗 www.zorg-en-gezondheid.be/een-klacht-melden

 

Kinderopvang

Klachtendienst Kind&Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel☎️ 02 533 14 14 (maandagnamiddag van 13.30 tot 16.00 uur, alle andere werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur)
📧 klachtendienst@kindengezin.be
🔗 www.kindengezin.be/nl/contact/klachtendienst