Leegstand

Leegstaande woningen zijn woningen die het straatbeeld kunnen aantasten en onveiligheid veroorzaken. Ook zijn veel personen op zoek naar een woning. Met het onderzoek en de belasting op leegstand wil de gemeente de woningen activeren en de woonomgeving verbeteren.

De gemeente kan zelf verwaarloosde woningen en gebouwen inventariseren en belasten. Panden die ongeschikt en/of onbewoonbaar zijn zullen belast worden volgens het nieuwe reglement.

De jaarlijkse belasting per pand werd opgetrokken tot 3750 euro. De belasting is verschuldigd op het ogenblik dat het pand gedurende twaalf opeenvolgende maanden opgenomen is in een inventaris. Het bedrag van de belasting kan tot vier maal verhoogd worden wanneer de toestand van het pand er jaar na jaar niet op vooruit gaat.

Anderzijds werden sommige vrijstellingen werden dan weer uitgebreid of verfijnd. Zo zijn er vrijstellingen wanneer het pand wordt gerenoveerd (zelfs als er geen stedenbouwkundige vergunning nodig is) of als een pop-up zaak in het pand wordt toegelaten.

Aanvraagformulieren

Leegstaande woningen zijn woningen die het straatbeeld kunnen aantasten en onveiligheid veroorzaken. Ook zijn veel personen hard op zoek naar een schaarse betaalbare woning. Met het onderzoek en de belasting op leegstand wil de gemeente de woningen activeren en de woonomgeving verbeteren. Eigenaars worden aangeschreven voor leegstand als de woning of gebouw minstens 12 maanden niet gebruikt wordt. Zij kunnen binnen 30 dagen na ontvangst hiertegen in beroep gaan. Dat doe je met het modelformulier voor een beroep.

Als de leegstaande woning verkocht werd, moet je dit zo snel mogelijk melden, anders blijf je belastingplichtig. De nieuwe eigenaar krijgt twee jaar vrijstelling volgend op de overdracht van de woning of gebouw. Dat doe je met een modelformulier voor het melden van een overdracht.

In sommige gevallen kan een eigenaar een vrijstelling aanvragen. Hiervoor gebruik je een modelformulier voor een vrijstelling. Als de woning opnieuw gebruikt wordt, kan deze geschrapt worden van het register. Hieronder vind je een modelformulier voor een schrapping.

Heb je nog vragen?

Voor meer info kan je terecht bij de dienst Wonen (wonen@willebroek.be, 03 866 90 53).