Belastingen en retributies

De volgende reglementen zijn (voorlopig) niet meer van toepassing vanaf 2020:

Retributiereglement voor het gebruik van elektriciteit via de verdeelkasten (voormalig puntje 23)
Reglement is vervallen omdat het werd opgenomen in andere reglementen o.a. markten, circussen, Kanaalfeesten.

Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van fietszenders
In het college van 29.11.2019 op voorstel van integrale veiligheid wordt een beslissing gevraagd over het stopzetten van het project fietszenders als gevolg hiervan komt het retributiereglement te vervallen vanaf 1 januari 2020.