Geluid

Er zijn een aantal activiteiten waar je een specifieke vergunning voor moet aanvragen. 

Meer informatie over geluidshinder, vind je hier.