Bodem

Bodembescherming lijkt misschien een thema dat ver van uw bed ligt, maar toch kan ook jij er ooit mee worden geconfronteerd. Als er verontreiniging optreedt op uw grond, ben je verplicht onmiddellijk maatregelen te treffen. Vlaanderen wil tegen 2028 alle risicogronden onderzoeken. Tegen 2036 moeten alle historisch verontreinigde gronden in sanering zijn.

Indien je een grond koopt of verkoopt is een bodemattest noodzakelijk. Gaat het over een risicogrond? Dan zijn de bepalingen van het Bodemdecreet van toepassing. In dat geval kan het zijn dat je eerst een oriënterend bodemonderzoek moet laten uitvoeren voor de overdracht kan plaatsvinden.

In het bodemdecreet is duidelijk omschreven wie het initiatief moet nemen om een bodem te saneren. Deze is in principe de beheerder, exploitant gebruiker of eigenaar.

De gemeente kan meer achtergrondinformatie geven over het verleden van je stuk grond: zijn er ooit omgevingsvergunningen uitgereikt voor de grond, is er ooit een stortplaats geweest, ...? Erkende bodemsaneringsdeskundigen bepalen of, en in hoeverre, sanering van de bodem nodig is en begeleiden ook dit traject.Tenslotte zijn er de saneerders: zij staan in voor het proper maken van uw terrein.

Meer informatie vind je op de website van OVAM.