Asbest

Wanneer asbesthoudende afvalstoffen in de bodem worden aangetroffen, is er sprake van een bodemverontreiniging. Naargelang de aard en de oorsprong onderscheiden we verschillende types van asbestverontreiniging:

  Sanering

  Als asbest in de bodem wordt aangetroffen, kan het noodzakelijk zijn een beschrijvend bodemonderzoek te laten opmaken door een erkende bodemsaneringsdeskundige. Dit om de omvang en het risico van de asbestverontreiniging te bepalen. Wanneer er een saneringsnoodzaak blijkt, moet de bodemverontreiniging met asbest worden verwijderd. Meestal gebeurt dit door ontgraving onder begeleiding van een erkend bodemsaneringsdeskundige.

  De verplichting om deze maatregelen uit te voeren rust op de saneringsplichtige:

  • De exploitant als op de grond waar de bodemverontreiniging tot stand kwam, een inrichting gevestigd is die vergunnings- of meldingsplichtig is;
  • Bij gebrek aan een exploitant, de gebruiker van des grond waar de bodemverontreiniging tot stand kwam;
  • Bij gebrek aan een exploitant en gebruiker, de eigenaar van de grond daar de bodemverontreiniging tot stand kwam.

  Asbestcementafval aanbieden

  Sinds 1 oktober 2020 moet asbestcementafval verpakt worden aangeboden op het recyclagepark. Sinds deze datum kan je ook een aanvraag doen om je asbestcementafval aan huis te laten ophalen. Lees hier meer.