Register onbebouwde percelen

Om vanuit het Willebroekse gemeentebestuur een goed woonbeleid te voeren in kader van het Decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009, wordt er werk gemaakt van een inventaris van alle onbenutte bouwpercelen in woongebieden. 
 

In het Register Onbebouwde Percelen lijst een gemeente op welke onbebouwde percelen nog in aanmerking komen voor bebouwing en waar deze zich in de gemeente situeren. De opbouw van het register maakt het ook mogelijk om een overzicht te krijgen van de onbebouwde bouwgronden en kavels die eigendom zijn van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen.

 

Ik wil het register inkijken

 

Het register is voor iedereen raadpleegbaar. Je kan het inkijken door het invullen van een formulier inzage/afschrift bestuursdocumenten aan het woonloket of per e-mail.