Jeugdraad

Wat is dat?

De Jeugdraad vertegenwoordigt de 'jeugd van Willebroek'. De Jeugdraad is dan ook een officieel adviesorgaan. Kort gezegd doet de Jeugdraad uitspraken over wat goed en minder goed gaat in Willebroek en probeert adviezen te formuleren aan het gemeentebestuur.

Vooral over thema's en onderwerpen waar de jeugd iets mee te maken heeft, maar ook over thema's die op het eerste zicht geen jeugdthema's zijn, willen we laten weten hoe we er als Jeugdraad over denken. Niet dat de beleidsverantwoordelijken verplicht zijn om onze adviezen te volgen, maar we hopen toch dat ze er in elk geval rekening mee houden.

Het is duidelijk dat er op de Jeugdraad heel wat wordt gepraat. We proberen dat natuurlijk wel op een zo aangenaam mogelijke manier te doen. Soms is er genoeg gepraat en dan DOET de jeugdraad ook iets. Een Open Speeldag, een debat, een ontbijt of  een jeugdraadfuif, Buitenspeeldag,…  wat de Jeugdraad volgende keer weer uit zijn mouwen schudt blijft  altijd een verrassing!

Wie doet mee?

De Jeugdraad bestaat vooral uit vertegenwoordigers van het lokale jeugdwerk. Dat zijn dus de leiders en leidsters van de verschillende chiro's en begeleiders van de verscheidene Willebroekse kinder- en jongerenverenigingen. 

Maar eigenlijk mag/kan elke Willebroekse jongere naar de bijeenkomsten van de jeugdraad komen.  We vergaderen maandelijks in één van de jeugdlokalen. In juli en augustus houden we wel een zomerstop.

Wil jij meedoen?

De Jeugdraad wordt ondersteund door de Jeugddienst. Deze verzorgt het secretariaat, staat in voor de uitnodigingen, voorziet achtergrondinformatie en geeft antwoord op vragen van jongeren en volwassenen. Wil ook jij ook je zegje doen? Kom dan gerust naar een jeugdraad! Zoek je inspiratie? Ga dan zeker eens kijken op de site van Bataljong.

Info?

Wil je meer informatie over de Jeugdraad, dan kan je altijd terecht bij de voorzitters of op de dienst Jeugd-opvang-onderwijs.

Contacteer de Jeugdraad via jeugdraadwillebroek@hotmail.com