Algemene informatiepagina PFOS/PFAS

Eind juni werd bekend dat er bij een verkennend waterbodemonderzoek in de Fabrieksloop en het Provinciaal Groendomein Broek De Naeyer een verontreiniging met PFOS werd vastgesteld. Er zijn verhoogde PFOS-concentraties vastgesteld in:

  • het woongebied
  • het grondwater
  • dicht bij de Fabrieksloop, de Zwarte Beek en de Arkenbosloop, wellicht door slibruiming

Bodemdeskundige Sertius voerde bijkomend bodemonderzoek uit om de verontreiniging beter in kaart te brengen. Uit de resultaten bleek dat op verschillende plaatsen in de omgeving verhoogde PFAS-concentraties aanwezig zijn in bodem, waterbodem, oppervlaktewater en grondwater. Op basis van de resultaten van het bijkomend onderzoek adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid om verschillende maatregelen te treffen.

De zone waarin deze maatregelen gelden, werd op 19 juli 2021 uitgebreid. Op de kaart wordt die zone in het rood aangegeven.

Informatievergadering 24 november 2021

Op woensdag 24 november 2021 om 19.00 uur organiseert de OVAM, in samenwerking met de gemeente Willebroek, de Vlaamse overheid, het Agentschap Zorg en Gezondheid een derde (digitale) informatievergadering over de PFAS/PFOS-problematiek in Willebroek. Experten zullen de stand van zaken en de verdere stappen in Willebroek bespreken (voornamelijk toegespitst op de woonsite op de vroegere fabrieksterreinen). Er wordt ook ruimte voorzien om vragen van bewoners te beantwoorden.

Schrijf je in voor deze informatievergadering. Deelnemers ontvangen in de loop van woensdag 24 november een link om de virtuele vergadering bij te wonen. Een opname van deze informatievergadering kan u achteraf ook herbekijken op deze pagina.

Eerste informatievergadering

Op dinsdag 29 juni 2021 werd een online informatiesessie georganiseerd voor de buurtbewoners. 

Een opname van de informatiesessie en de getoonde presentaties vindt u via onderstaande links.

Tweede informatievergadering

Op maandag 19 juli 2021 werd een tweede online informatiesessie georganiseerd voor de buurtbewoners. Tijdens deze vergadering werden de analyseresultaten van alle bijkomende staalnames bekend gemaakt en besproken.

Een opname van de informatiesessie en de getoonde presentaties vindt u via onderstaande links.

Derde informatievergadering (zone F)

Op woensdag 24 november 2021 werd een derde online informatiesessie georganiseerd. Deze spitste zich toe op zone F, de woonzone op de voormalige fabrieksterreinen.

Een opname van de informatiesessie en de getoonde presentaties vindt u via onderstaande links.