OCMW-raad

Elk OCMW wordt bestuurd door een raad voor maatschappelijk welzijn of OCMW-raad. De raad stippelt het algemeen beleid van het OCMW uit en neemt de beslissingen in verband met de werking ervan.

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bestaan uit dezelfde personen.

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert in principe elke vierde dinsdag van de maand om 20.00 uur, vóór de gemeenteraad, in de Raadszaal van het Oud Gemeentehuis (August Van Landeghemstraat 99). Wegens de coronamaatregelen verlopen de zittingen van de OCMW-raad voorlopig digitaal. Deze videoconferenties zijn via livestream te volgen via www.willebroek.be/live.