Wegenis- en rioleringswerken Molenstraat

In samenwerking met de gemeente plant Pidpa rioleringswerken in de Molenstraat en aangrenzend in een deel van de Mechelsesteenweg en Molenweg.  De gemeente maakt hiervan gebruik om meteen de ganse Molenstraat te vernieuwen.  Ook het eerste stukje Molenweg wordt tijdens deze werken aangepakt.  In de Mechelsesteenweg vinden enkel rioleringswerken plaats in het gedeelte tussen de Molenstraat en park Bel-Air.  Hier volgt nog geen heraanleg aangezien dit zal kaderen in de latere heraanleg van de Mechelsesteenweg zelf (project Blaasveld).

De werken vatten aan op 5 augustus 2019.  In eerste instantie wordt de verbinding met de Zwarte Beek via de Mechelsesteenweg gerealiseerd en wordt de Mechelsesteenweg bijgevolg onderbroken.  Deze fase zal anderhalve tot twee maanden in beslag nemen, dus duren tot medio/eind september 2019.  Een omleiding wordt voorzien via de 'ringweg'/N16. 

Nadien vatten de werken in de Molenstraat zelf aan.  Deze zullen duren van september 2019 tot maart 2020, al kan een winter van betekenis deze geplande einddatum doen verschuiven.  De werken zullen in twee fasen verlopen, met tussenin een fase waarbinnen aannemer AGBb geschorst wordt en de nutsbedrijven de nodige aanpassingswerken kunnen uitvoeren.  Enkel bewoners zullen gedurende deze periode toegang hebben tot de werfzone.  Voor het verkeer richting Molenweg en omgeving wordt een lokale omleiding ingesteld. 

Voor de bewoners werd op 4 juni 2019 een infoavond georganiseerd waarin de diverse betrokken partijen hun aandeel in de werken toelichtten.  De presentaties van die avond kan u hieronder vinden:

Hieronder volgen updates eens de werken van start gaan en nieuwe informatie beschikbaar is.  Voor verdere vragen kan u ook steeds bij één van de partners terecht.  De contactgegevens kan u terugvinden in de presentaties.

Update 2 december 2019

De eerste fase van de werken van aannemer AGBb in het eerste deel van de Molenstraat is nagenoeg beëindigd.  Vanaf medio januari 2020 wordt aannemer AGBb tijdelijk geschorst zodat de verschillende nutsbedrijven in deze zone hun noodzakelijke aanpassingenwerken kunnen uitvoeren.  Deze werken zullen starten in de week van 20 januari 2020 en enkele maanden in beslag nemen.  Pas nadien, in het voorjaar 2020, kan aannemer AGBb weer de eigen werken aanvatten en de tweede rioleringsstreng aanleggen in dit deel van de Molenstraat.  Nadien volgt dan de afwerking van de bovenbouw en de rioleringswerken in de verdere delen van de Molenstraat.

Voorlopig concentreren de werken en hinder zich dus vooral in het gedeelte van de Molenstraat tussen de Mechelsesteenweg en Molenweg.  Dit gedeelte blijft dan ook de eerstkomende maanden nog afgesloten voor doorgaand verkeer.  Ook het kruispunt met de Molenweg blijft nog verder afgesloten om sluipvereer door de wijk tegen te gaan.  De hulpdiensten zijn in kennis gesteld van deze hinder en passen hun aanrijdroutes hierop aan. 

Update 27 februari 2020

De werken in de Molenstraat verlopen minder vlot dan verwacht en de vooropgestelde termijn zal niet gehaald worden.  In het eerste deel van de Molenstraat zorgden onder meer de moeilijke ligging van oude, soms ongekende en al lang niet meer in gebruik zijnde nutsleidingen voor heel wat vertraging.  Om ook de nieuwe rioleringen nog te kunnen aanleggen tussen al deze leidingen, moesten aangepaste uitvoeringsmethoden worden onderzocht en toegepast.

De grootste moeilijkheden lijken nu achter de rug en alle betrokken partijen hebben een nieuwe, haalbare planning op kunnen stellen.  Deze wordt hieronder weergegeven:

Aannemer AGBb die instaat voor de wegenis- en rioleringswerken is momenteel zelf niet meer werkzaam binnen de werfzone.  De komende maanden zullen eerst de nutsbedrijven de nodige verdere aanpassingen en vernieuwingen aan hun eigen leidingen realiseren in de Molenstraat.  Deze werken zullen zich niet enkel concentreren in het reeds opgebroken deel van de Molenstraat.  Ook in het resterende deel zal vanaf medio maart onder meer Fluvius al verdere voorbereidende werken uitvoeren.  Na deze werken zullen zij in dit deel van de Molenstraat het voetpad en de rijweg opnieuw herstellen, in afwachting van de grondige renovatie door AGBb.

Deze laatste aannemer zal opnieuw het werk aan kunnen vatten na het bouwverlof, dus vanaf augustus 2020.  Tijdens de maand augustus wordt, omwille van de vakantieperiode, eerst de zone rond de Mechelsesteenweg verder aangepakt en afgewerkt.  Zo kan de hinder hier beperkt worden van zodra de schoolperiode weer aanvat in september.

Nadien wordt dan het eerste deel van de Molenstraat verder afgewerkt.  Hier moet nog een tweede riolering aangelegd worden.  De werken in dit deel zullen klaar zijn tegen oktober 2020.

Aansluitend wordt dan het tweede deel van de Molenstraat aangepakt, en voorziet AGBb ook in dit deel een gescheiden rioleringsstelsel, gevolgd door een nieuwe bovenbouw.  Deze fase wordt gepland tussen oktober 2020 en maart 2021, afhankelijk van weeromstandigheden in de winter.

Verdere wijzigingen aan deze planning worden uiteraard ook weer gecommuniceerd in een nieuwe update. 

Update 19 maart 2020

Ten gevolge van het coronavirus zullen alle werkzaamheden, ook deze in opdracht van de nutsbedrijven, tijdelijk opgeschort worden.  De versperring tussen de Molenweg en Rosmolen zal gedurende deze periode opnieuw opengesteld worden.  Enkel ter hoogte van de Mechelsesteenweg blijft de doorgang afgesloten.

Van zodra er meer nieuws is omtrent de COVID-19 maatregelen en aannemers opnieuw hun werken kunnen plannen, wordt dit ook via deze weg gecommuniceerd.  

Update 19 augustus 2020

Op 19 augustus zijn de werken aan de Molenstraat opnieuw opgestart.  Hierbij wordt in eerste instantie de aansluiting van de tweede riolering in de Molenstraat op de bestaande riolering in de Mechelsesteenweg gerealiseerd.  Deze werken zullen ongeveer een maand in beslag nemen.  De Mechelsesteenweg wordt meteen terug definitief afgewerkt zodat het verkeer hier weer toegelaten kan worden. 

Na deze werken zal de aannemer verder gaan met de rioleringswerken in het eerste deel van de Molenstraat, waarbij ook hier deze regenwaterriolering wordt aangelegd en alle woningen vervolgens worden overgekoppeld.  Deze werken zullen tot ongeveer half oktober duren.  Om de verdere hinder in dit deel te beperken, zal na de aanleg van de riolering in deze zone meteen ook de bovenbouw worden afgewerkt.  Dit gedeelte van de Molenstraat, tot aan de Molenweg, zal bijgevolg sneller opnieuw worden opengesteld voor verkeer dan het tweede deel van de straat.

In dit tweede deel van de straat vervolgen vanaf half oktober de verdere rioleringswerken.  Deze laatste fase zal tot ongeveer maart 2021 lopen, uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens de winterperiode.  Het globale einde van de werken is met andere woorden voorzien voor het voorjaar van 2021.  We kijken alvast samen met u verder uit naar het eindresultaat.