Sneeuw- en ijzelbestrijding

Tijdens de wintermaanden kunnen sneeuw en ijzel zorgen voor gladde straten. De strooidiensten van de gemeente stellen alles in het werk om in de wintermaanden de gemeentewegen sneeuw- en ijsvrij te houden.

De gemeentelijke werkplaats beschikt over materieel om sneeuw en ijzel te bestrijden:

  • twee vrachtwagens (één droogzoutstrooier en één natzoutstrooier)
  • een tractor die als sneeuwruimer kan gebruikt worden
  • twee kleine tractoren met ruimer en zoutstrooier voor de fietspaden
  • twee werktuigdragers met sneeuwschoppen en pekelzoutstrooiers, eveneens voor de fietspaden

Wat doet de gemeente concreet?

Wegen

Vanaf eind november tot begin maart staan onze medewerkers van de gemeentelijke werkplaats paraat om te strooien wanneer de wegen en fietspaden glad zijn. Er wordt gewerkt met een wachtdienst die op eigen initiatief of op vraag van de politiediensten uitrijdt. 

Er wordt zowel preventief als curatief gestrooid. Natuurlijk kan er niet overal tegelijkertijd gestrooid worden, daarom werkt de gemeente met een strooiplan. In dit plan zijn de centrumstraten en hoofd- en verbindingswegen opgenomen die bij sneeuwval of ijzel prioritair geruimd en gestrooid worden. Zodra deze vrij zijn gemaakt, worden ook de grotere wegen in de woonwijken aangepakt. Een volledige strooironde neemt zo'n vier uur in beslag.

Niet elke weg wordt gestrooid. Wegen waar weinig verkeer komt, wijken en doodlopende straten worden niet opgenomen in het strooiplan. Op deze wegen is strooien ook weinig efficiënt aangezien het dooizout ‘ingereden’ moet worden vooraleer het in werking treedt. Bovendien is zout schadelijk voor het milieu en beschadigt het het wegdek en voertuigen. Onze diensten proberen ervoor te zorgen dat elke inwoner zich slechts over korte afstand moet verplaatsen om een vrij gemaakte hoofdweg te bereiken.

Buiten de straten voorzien in het strooiplan, strooit de gemeente ook aan de toegangen van de gemeentelijke gebouwen, aan scholen en aan bushaltes.

De gewestwegen vallen onder de verantwoordelijkheid van het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaamse gewest en worden dus niet gestrooid door de gemeentediensten.

Voet- en fietspaden

Ook de gemeentelijke fietspaden worden door onze diensten in de mate van het mogelijke sneeuw- en ijsvrij gemaakt. Ze worden geruimd, geborsteld en gestrooid. Sinds kort kunnen onze diensten ook gebruik maken van een pekelstrooier. Omdat zoutkorrels op fietspaden minder efficiënt zijn, wordt er gestrooid (gesproeid) met pekel, een oplossing van water en zout. De strooironde van de fietspaden bestaat uit twee routes die elk ongeveer 3 uur in beslag nemen.

Waarvoor rekenen we op jou?

Bij sneeuwval wordt ook gerekend op jouw behulpzaamheid. Volgens het politiereglement is de hoofdbewoner van een gebouw, de bewoner van de benedenverdieping, de gebruiker of eigenaar van ieder gebouw of perceel verplicht sneeuw en ijs te ruimen van de voetpaden die grenzen aan het perceel en het voetpad te bestrooien met zout.

Tips

  • Bomen en planten zijn zeer gevoelig voor zout, gebruik dus enkel de noodzakelijke hoeveelheid.
  • Verplaats de sneeuw naar de uiterste rand van het voetpad zodat voetgangers ruimte hebben om te passeren. Indien het voetpad te smal is, mag de sneeuw net naast de boordsteen op straat gelegd worden. Rioolroosters en greppels moeten wel vrij blijven zodanig dat het dooiwater kan wegvloeien.
  • De plaatsen die sneeuwvrij gemaakt zijn, bestrooi je best opnieuw met zout. Hierdoor vermijd je dat dooiwater opnieuw aanvriest.
  • Gooi nooit sneeuw op de rijweg of het fietspad. Hierdoor kunnen gladde plekken ontstaan.
  • Denk aan mensen die niet goed te been zijn. Misschien kunnen zij wel een helpende hand gebruiken bij het ruimen van hun voetpad.
  • Matig je snelheid in het verkeer, pas je rijstijl aan en gebruik winterbanden.