Riolering en grachten

Om het milieu te sparen zorgen wij samen voor een goede afvoer, transport en zuivering van uw afvalwater. Natuurlijk is een goed werkend  openbaar rioleringsstelsel hierbij van groot belang. Maar ook de kwaliteit van uw eigen private waterafvoer speelt een grote rol. Dat heeft onder meer te maken met de manier waarop je afvoer is aangesloten op het openbaar net of een gracht en de hoeveelheid en de kwaliteit van het water dat je afvoert (gescheiden riolering). Daarom is sinds kort een keuring van uw privéwaterafvoer (eigen riolering) verplicht bij nieuwbouw of renovatie van een bestaande woning.

Bij deze keuring wordt nagegaan of het regenwater en het vervuilde afvalwater apart afgevoerd worden tot aan de rooilijn. Daarnaast wordt gekeken of alle toestellen (bad, toilet, …) op deze afvoeren zijn aangesloten. Wanneer dit het geval is, ontvang je een keuringsattest. Pas dan kan en mag jouw aansluiting gebeuren op de openbare riolering.

De organisatie van de keuringen privéwaterafvoer is in onze gemeente toevertrouwd aan Pidpa, tevens ons drinkwaterbedrijf.  Als je bij hen een keuring aanvraagt en er dient ook een keuring van uw drinkwaterinstallatie nog te gebeuren, kan dat in één bezoek gecombineerd worden aan een voordeliger tarief.

We raden je aan om deze keuring zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Het is immers veel makkelijker als de waterafvoer van aan je sanitaire toestellen tot aan de inspectieputjes nog (gedeeltelijk) zichtbaar is. Neem ook tijdens de werken voldoende foto’s. Zij kunnen een keuring vereenvoudigen. 

Reglement riolering nieuwe ontwikkelingen

Plan je een nieuwe ontwikkeling te Willebroek, bijvoorbeeld een verkaveling, dan moet je je ook houden aan het reglement dat werd opgesteld door Pidpa voor alle gemeenten waar zij de riolering beheren. Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad en vind je hieronder.

Meer informatie

De gemeentelijke riolering werd in 2006 volledig overgenomen door Pidpa. Voor al je vragen in verband met de afwatering van uw woning, over je septische put, je aansluiting op de riolering ... kan je best rechtstreeks contact opnemen met Pidpa. Zij helpen je graag verder.

Je kan Pidpa bereiken via www.pidpa.be waar je bijvoorbeeld verdere informatie vindt rond de praktische voorwaarden en tarieven. Je kan ook altijd terecht tijdens kantooruren op het gratis nummer 0800 9 03 00 (optie 3) met jouw vragen of om meteen een afspraak te maken. De brochure rond keuringen privéwaterafvoer ligt gratis ter beschikking in het Administratief Centrum.