Inname openbaar domein

Wens je voor een bepaalde tijd de openbare weg in te nemen (bijvoorbeeld voor het plaatsen van een container, voor een verhuiswagen, voor verbouwingen of bouwwerken)? Dan moet je vooraf aan het gemeentebestuur een vergunning aanvragen voor de inname zelf en voor het plaatsen van verkeersborden voor het parkeerverbod.

De belasting op de inname openbaar domein bedraagt € 0,25 per ingenomen m² en per dag met een minimum van:

  • € 30,00 voor elke vergunning aangevraagd uiterlijk 5 werkdagen voor het begin van de inname openbaar domein;
  • € 60,00 voor elke vergunning aangevraagd minder dan 5 werkdagen maar uiterlijk 3 werkdagen voor het begin van de inname openbaar domein ('versnelde procedure');
  • € 120,00 voor elke vergunning aangevraagd minder dan 3 werkdagen voor het begin van de inname openbaar domein ('spoedprocedure')

Een aanvraag binnen de drie werkdagen (spoedprocedure), dan kan je niet automatisch doen. Hiervoor moet je eerst contact op te nemen met de dienst Openbare werken.

Voor innames waar bijkomende signalisatie voor nodig is (meestal voor grotere bouwwerken), moet je een signalisatieplan voorleggen. De meeste aannemers zullen jou helpen bij de opmaak hiervan.

Digitale aanvraag

Je aanvraag verloopt volledig digitaal. De aanvraag moet bij voorkeur vijf werkdagen op voorhand worden ingediend (voor de versnelde of spoedprocedure, zie boven). De dienst zal je aanvraag beoordelen en je indien nodig contacteren voor bijkomende informatie. Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd zal je jouw vergunning per mail ontvangen via Merkator/Eagle, samen met een plan en eventuele bijkomende opmerkingen. Je hoeft dus niet meer langs te komen. Let er wel op dat je je vergunning steeds kan tonen aan een agent of ander bevoegd persoon. De afrekening van jouw inname gebeurt na het einde van de inname.
 
Wanneer je een vergunning voor de inname van het openbaar domein aanvraagt, blijf je als aanvrager zelf ook steeds verantwoordelijk voor een aantal zaken.

Sowieso is het je plicht om de nodige signalisatie tijdens de inname te voorzien. Enkel het parkeerverbod zal door de gemeente voorzien worden. Dit kan je mee opnemen in de aanvraag. De gemeentediensten zorgen voor de plaatsing van het parkeerverbod en halen dit na afloop ook weer op. De overige signalisatie dien je als aanvrager zelf te voorzien.
 
Je blijft zelf ook verantwoordelijk voor de eventuele kosten wanneer je beslist dat een foutief geparkeerde wagen getakeld moet worden. Je kan nadien uiteraard trachten deze kosten te verhalen op de overtreder. De gemeente noch politie komen tussen in deze kosten. Deze en andere voorwaarden staan vermeld in elke afgeleverde vergunning.

Hinder in kaart

Bij de beoordeling van de aanvraag zal niet enkel jouw eigen aanvraag worden geëvalueerd, maar ook elke andere mogelijke inname die een invloed kan hebben op je eigen aanvraag. Check hieronder zelf welke hinder zich in jouw buurt of elders manifesteert via hinder in kaart.