Ondersteunende informatie voor handelaars

Waar kunnen handelaars terecht voor extra ondersteuning? Hieronder kan je enkele instanties terugvinden waar je terechtkan.

Dyzo

Informatie en ondersteuning voor ondernemers in moeilijkheden. Denk maar aan economische, juridische en psychologische ondersteuning.

Impulskrediet

Financiële ondersteuning voor ondernemers die moeilijk aan bankfinanciering geraken.

Boeren op een Kruispunt

Hulporganisatie voor Vlaamse land- en tuinbouwers.

Corona-info Willebroek

Info voor handelaars omtrent coronamaatregelen, steunmaatregelen en subsidies en communicatiemateriaal van de gemeente Willebroek.