Adviesraad lokale economie

De adviesraad lokale economie is een gemeentelijke adviesraad. Hij groepeert verschillende ondernemers, handelaars en vrije beroepen. De adviesraad verleent het gemeentebestuur advies over economisch gerelateerde onderwerpen.

De adviesraad heeft als doel:

  • te beraadslagen over aangelegenheden die op gemeentelijk vlak rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de activiteiten en belangen van de zelfstandige ondernemers, ondernemingen en beoefenaars van vrije beroepen
  • aangesloten zelfstandige ondernemers, ondernemingen, beoefenaars van vrije beroepen op een georganiseerde wijze te raadplegen
  • door overleg, samenwerking en informatie de lokale economie te coördineren en te bevorderen, evenwel zonder consumentgerichte commerciële activiteiten te ontwikkelen
  • het gemeentebestuur te adviseren in aangelegenheden die te maken hebben met het beleid op vlak van lokale economie, activiteiten en belangen van zelfstandige ondernemers, ondernemingen, beoefenaars van vrije beroepen, en dit zowel op eigen initiatief als op verzoek van het gemeentebestuur