Schoolstraten

De gemeente Willebroek neemt verkeersveiligheid zeer ernstig, zeker in schoolomgevingen. Zo werd er voor gekozen om alvast twee schoolstraten in te voeren.

Wat is een schoolstraat?

Tijdens de piekmomenten, nl. het schoolbegin en -einde, kan je deze straten niet inrijden met de auto. De straat uitrijden mag wel. De straten worden afgesloten met nadarhekken. Fietsers, voetgangers en hulpdiensten krijgen steeds toegang. Zo is er minder verkeerschaos in de schoolomgeving en wordt het een pak veiliger voor fietsers en voetgangers.

Waar gelden deze schoolstraten?

Na een proefperiode werden de Vennestraat en Hinxelaar officiële schoolstraten. In deze straten geldt volgend regime:

Vennestraat:

  • 's Morgens van 8.00 tot 08.30 uur
  • 's Avonds van 15.10 tot 15.40 uur
  • 's Middags (op woensdagen) van 11.50u tot 12.20u

Hinxelaar:

  • 's Morgens van 8.00 tot 8.30 uur
  • 's Avonds van 15.15 tot 15.45 uur
  • 's Middags (op woensdagen) van 11.45 tot 12.15 uur

Er zijn heel wat factoren die bepalen of een straat geschikt is om schoolstraat te worden. Onderzoek en overleg vooraf is dus noodzakelijk, want niet alle schoolomgevingen zijn geschikt. Potentiële locaties worden dus telkens apart bekeken en onderzocht, waarbij de eindbeslissing steeds genomen wordt door het college van burgemeester en schepenen.