Mobiliteitsplan

Sinds 2010 beschikt de gemeente Willebroek over een conform mobiliteitsplan. Het beleidplan is het resultaat van het verbreden en verdiepen van het oorspronkelijk mobiliteitsplan van Willebroek uit 2002. Zowel de visies als de uitgangspunten van het vorige mobiliteitsplan blijven zodoende van kracht. Wel werden er een aantal thema's verder uitgewerkt en andere onderdelen van het aanvankelijke mobiliteitsplan geactualiseerd.

De volgende vier kernthema's werden weerhouden en uitgewerkt: de ontsluiting van Willebroek, de ontsluiting van bedrijventerreinen, de benutting van trage wegen en de verbetering van het openbaar vervoer.