Duurzame mobiliteit

Laadpalen voor elektrische voertuigen

In Willebroek zijn er 12 publieke laadpalen voor elektrische voertuigen. Aan elke laadpaal kunnen twee elektrische voertuigen (tegelijk) worden opgeladen.

Het opladen zelf gebeurt tegen betaling. Met een laadpas identificeer je zichzelf bij de laadpaal. Deze laadpas is verbonden aan een abonnement bij een laadpasaanbieder, daarmee betaal je de laadsessie. De meeste kaarten zijn compatibel met deze laadpalen.

Autodelen

Autodelen is een initiatief waarbij:

 • ofwel particulieren door hun eigen auto ter beschikking te stellen een efficiënter gebruik van de wagen bekomen en meteen ook andere mensen aan een auto helpen.
 • ofwel een vereniging een aantal wagens aankoopt en die aan hun leden ter beschikking stelt tegen bepaalde voorwaarden en aan een afgesproken prijs.

Gebruik je weinig je auto en vind je dat de kosten van die wagen zwaar doorwegen? Of heb je geen auto, maar heb je er soms wel één nodig? Staat de tweede wagen in het weekend meestal stil? Of zou je wel af en toe een tweede wagen kunnen gebruiken? Dan is particulier autodelen misschien wel de oplossing voor jou.

Wie een auto deelt, maakt met meerdere mensen gebruik van één auto. Jij maakt gebruik van de auto wanneer jij hem nodig hebt. Wanneer je hem niet nodig hebt, kan iemand anders ermee op pad. Bezit is dus niet hetzelfde als gebruik.

Waarom?

Autodelen heeft tal van voordelen. Het is niet alleen dé goedkoopste manier om met de auto te rijden, maar is ook goed voor de gezondheid. Bovendien is het een manier om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad te verbeteren en zijn er ook verschillende maatschappelijke voordelen.

Zo ga je meer nadenken over je autogebruik, zorgt het minder aantal gereden kilometers voor een schoner leefmilieu en zorgen minder geparkeerde wagens voor meer open ruimte. Die ruimte kan gebruikt worden voor het aanleggen van parkjes, speeltuinen, ontmoetingsplaatsen, enzovoort. Daarnaast zorgt autodelen ook voor meer sociaal contact.

 • Wie zelf een auto bezit, weet dat een auto al heel wat kost nog voordat hij één kilometer heeft gereden.
 • Als je een auto deelt, kan je een heel pak geld besparen!
 • Autodelen kan ook een uitkomst zijn voor wie af en toe een tweede auto nodig heeft.
 • Soms is een auto gewoon handiger. Deel je een auto, dan kun je gaan en staan waar je wilt en heb je er daarna geen omkijken meer naar.
 • Bovendien heeft zo'n initiatief een positief effect op de parkeerdruk.

Het STOP-principe

Quasi iedereen heeft elke dag te maken met mobiliteit: winkelen, gaan werken, de kinderen naar school brengen,… Het mobiliteitsplan van Willebroek gaat uit van een omvattende visie inzake mobiliteit. De nadruk op de zachte mobiliteit vormt hierbij een essentieel onderdeel, het zogenaamd duurzaam verplaatsingsgedrag. Een voortvloeisel daarvan betreft het STOP-principe.

Dit staat voor zoveel mogelijk Stappen, Trappen (fiets), het Openbaar vervoer gebruiken en pas in laatste instantie de Personenwagen inzetten. Vooral voetgangers en fietsers kunnen zich kosteloos zonder enige luchtverontreiniging verplaatsen. Het stappen en het trappen dienen bijgevolg gestimuleerd te worden.

Voetgangers

Als voetganger ben je een zwakke weggebruiker. Omdat je als voetganger geen beschermend omhulsel of koetswerk hebt, zijn er regels in het leven geroepen die jouw veiligheid verhogen.

 • Je bent verplicht gebruik te maken van het voetpad indien dit aanwezig is.
 • Als er binnen de dertig meter afstand een zebrapad is, moet je dat gebruiken om de straat over te steken.
 • Voor je de straat oversteekt, moet je er zeker van zijn dat er geen verkeer aankomt of dat je veilig kunt oversteken zonder het verkeer nodeloos te hinderen.
 • Je moet altijd voorrang verlenen aan tram en trein.
 • Je moet aangepaste kleding dragen. Zorg ervoor dat je steeds duidelijk zichtbaar bent voor bestuurders. Draag bijvoorbeeld geen donkere kleren als het donker wordt.

Als voetganger heb je steeds voorrang bij het overteken op het zebrapad. Toch is het niet altijd verstandig om die voorrang te gaan opeisen. Wanneer het gemotoriseerd verkeer te dicht bij een zebrapad genaderd is of te snel rijdt, is het niet doordacht om over te steken.

Fietsers

Fietsen zit in de lift. Steeds meer mensen springen tijdens het weekend op de fiets om een stukje van onze groengebieden in de gemeente te verkennen. Ook tijdens de week nemen werknemers en scholieren met veel plezier de fiets voor hun verplaatsingen. Dit is ook logisch: fietsen is gezond, milieuvriendelijk en … dikwijls ben je veel sneller ter plaatse. Daarom doet de gemeente inspanningen in de ontwikkeling van bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk of kortweg het BFF genaamd.

Fietsers behoren, net als voetgangers, tot de groep van de zwakke weggebruikers. Je wordt hiervoor extra in bescherming genomen door de wet. Maar dit betekent niet dat je geen verplichtingen hebt. Je mag geen misbruik maken van de voorrang die je als fietser op bepaalde plaatsen hebt, want dan kan je andere weggebruikers in gevaar brengen. Je bent verplicht om de verkeerswetgeving na te leven om jouw eigen veiligheid en die van anderen te garanderen. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat jouw fiets en jouw uitrusting steeds in orde zijn.

Als fietser moet je steeds op het fietspad rijden. Volgens de verkeersregels moet je gebruik maken van de oversteekplaatsen en wegen die voor fietsers bestemd zijn. Je moet steeds de rechten van de andere zwakke weggebruikers respecteren. Onvoorzichtig rijgedrag is ook voor fietsers niet toegelaten. Fietsers hebben geen voorrang op een oversteekplaats voor fietsers. Ze mogen zich slechts voorzichtig op de oversteekplaats begeven en moeten op de naderende voertuigen letten.

Fietsersbond

Zo'n 25.000 fietsers in Vlaanderen en Brussel steunen de Fietsersbond en vragen een toekomstgerichte en bewuste keuze voor de fiets. Om van de fiets een logische keuze te maken voor alle verplaatsingen, ijvert de Fietsersbond samen met honderden vrijwilligers in meer dan honderd gemeenten in Vlaanderen en Brussel voor:

 • een fietsvriendelijke infrastructuur
 • een verkeersreglement op maat van de fietser
 • fiscale maatregelen die fietsen bevorderen

Je aansluiten bij de Fietsersbond, kan via hun website. Je profiteert dan ook een jaar lang van alle ledenvoordelen zoals kortingen bij fietshandelaars.