Klimaatneutraal Willebroek

Gemeente Wilebroek, een klimaatneutrale organisatie in 2020

Het college van burgemeester en schepenen gaf in 2013 de goedkeuring voor de hernieuwing van de deelname aan de Campagne Klimaatneutrale Organisatie 2020.

In deze campagne worden gemeenten ondersteund door de provincie om de uitstoot van de organisatie zo veel mogelijk te verminderen en mee te voldoen aan de Europese doelstellingen rond o.a. bijna-energieneutrale waaraan gemeenten vanaf 2019 al moeten voldoen.

De organisatie Willebroek zet in komende jaar in op de opmaak van een inventaris van broeikasgassen, het bepalen van de belangrijkste acties, het vastleggen van het nodige budget, het betrekken van inwoners bij de campagne, de samenwerking met andere gemeenten.

Acties

Er werden verschillende acties opgestart:

 • Het gebruik van kraantjeswater in de gemeentelijke en aanverwante diensten
 • Stelselmatige vervanging van het wagenpark door milieuvriendelijke voertuigen
 • Uitvoeren mobiscan door de provincie Antwerpen
 • Opmaak gemeentelijk bedrijfsvervoerplan 
 • De organisatie blijft 100% groene stroom aankopen met een zo laag mogelijke broeikasgasuitstoot
 • Bij het aanplanten van openbaar groen zal rekening worden gehouden met de opslagcapaciteit voor CO2 van de aangeplante soorten. 
 • Opnemen en uitvoeren klimaatacties in beheerplannen voor gemeentelijk bossen en parken, zoals bosuitbreiding en bosomvorming
 • Ondertekening bomencharter waarbij we eind 2024 minstens 10.500 extra bomen willen hebben aangeplant in Willebroek door zowel burgers, scholen, verenigingen, bedrijven en de gemeentelijke diensten.
 • Thermoscan naar Renofan
 • Start van een stuurgroep in kader van het klimaatactieplan 2030
 • Dikketruiendag
 • Nieuwe afvaleilanden in het Administratief Centrum
 • Opmaak van een broeikasgasinventaris door de provincie
 • Project verwarmingscoaches in samenwerking met de provincie Antwerpen
 • ...