Reglementeringen

Kansspelen klasse C

Wil je in jouw horecazaak een kansspel plaatsen? Dan moet je hiervoor eerst een vergunning klasse C aanvragen bij de kansspelcommissie. Elke zaak mag maximum twee kansspelen plaatsen. Deze aanvraag wordt vaak geregeld via de leverancier van de kansspelen.

Bij de aanvraag van de vergunning aan de kansspelcommissie moet een advies van de burgemeester worden toegevoegd. Hierin verklaart de burgemeester dat de horecazaak voldoet aan alle wettelijke voorwaarden voor het uitbaten van een drankgelegenheid. Het aanvraagformulier en meer informatie over de procedure en de typedocumenten voor deze aanvraag voor vergunning C vind je terug op de site van de kansspelcommissie. Je schriftelijke aanvraag tot advies van de burgemeester dien je in bij de dienst lokale economie.

De gemeente zal binnen de twee maanden, na ontvangst van de aanvraag, advies verlenen. Bij gunstig advies van de burgemeester, kan u de vergunning aanvragen bij de kansspelcommissie.

Rookverbod

Sinds 1 juli 2011 geldt een algemeen rookverbod in de horeca. Het rookverbod is permanent van kracht, ook tijdens privéfeesten en buiten de openingsuren. De rookverbodstekens moeten goed zichtbaar aan de ingang en in de zaak zelf worden aangebracht. Asbakken zijn niet toegelaten.

Meer info vind je hier.

Alcohol en minderjarigen

Het is verboden om:

  • alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-16-jarigen
  • sterke drank te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-18-jarigen. Het is ook verboden om aan min-18-jarigen cocktails zoals mojito met gedestileerde drank of  alcoholpops zoals Bacardi Breezer, fruit- en crèmejenevers,...  te verkopen, te schenken.  Hoewel deze minder dan 22° alcohol bevatten zijn ze toch verboden omdat ze gedestilleerde drank bevatten.

Bij twijfel moet je nagaan of de persoon die alcohol wil kopen de vereiste leeftijd heeft bereikt, via zijn of haar identiteitskaart. Als verkoper heb je altijd het recht om alcohol te weigeren als de koper niet wil of kan aantonen dat hij de wettelijke leeftijdsgrens heeft bereikt.

Meer informatie over de regelgeving rond alcohol vind je op de website van de FOD Volksgezondheid.