Stedenbouwkundig uittreksel

Wat

Bij de verkoop van een onroerend goed (woning, appartement, bouwgrond,…) moet u stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper.

Het stedenbouwkundig uittreksel bevat onder andere informatie over de voorschriften die van toepassing zijn op het perceel, welke vergunningen (zowel op vlak van stedenbouw als milieu) er werden afgeleverd, bouwovertredingen die werden vastgesteld, of het pand al dan niet beschermd is, enz.

Die stedenbouwkundige informatie kunt u verkrijgen door een uittreksel te vragen uit het vergunningen- en het plannenregister.


Voorwaarden

Een stedenbouwkundig uittreksel moet u mee afleveren bij de verkoop van een woning. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.


Procedure

U vraagt een stedenbouwkundig uittreksel bij voorkeur aan via het webformulier.

U ontvangt het stedenbouwkundig uittreksel binnen een termijn van 30 dagen die ingaat op de dag na deze van ontvangst van de aanvraag.

Opgelet! Contacteer steeds uw makelaar of notaris om te informeren of zij dit uittreksel reeds in hun bezit hebben. Zij doen dit vaak reeds voor u. Op deze manier kan u onnodige kosten vermijden.


Kostprijs

Een stedenbouwkundig uittreksel kost 100 euro per perceel. De factuur wordt mee opgestuurd bij het afleveren van het uittreksel.