Sluikstorten

Het achterlaten van afval onder meer door sluikstorten, sluikstoken,... is verboden. Een proper Willebroek is wenselijk en aangenaam voor iedereen.

Bovendien veroorzaken deze activiteiten grote kosten voor een gemeente. Om op te treden tegen deze praktijken en de kosten te verhalen op de vervuilers is een juridische basis onontbeerlijk.

In gemeente Willebroek worden heel wat preventieve acties gevoerd, bijvoorbeeld:

  • Gevelborden met de boodschap ‘Bedankt om onze straat proper te houden’ zijn gratis te verkrijgen. Doel: voorbijgangers oproepen geen afval op de straat te gooien
  • Scholen/verenigingen/buurten die een zwerfvuilopruimactie doen, krijgen hiervoor de nodige logistieke ondersteuning
  • Jaarlijkse Handhavingsweek in het teken van de zwerfvuilproblematiek

Zie je ergens sluikstort?

Meld het ons. Onze diensten onderzoeken of de overtreder beboet kan worden.

Voederen van dieren

Het voederen van dieren op de openbare weg is ook sluikstorten. Duiven, meeuwen, katten een andere dieren komen gretig af op achtergelaten voedsel. Het achterlaten van de voedingsmiddelen behoort echter tot sluikstorten. Wanneer deze toch worden gevoederd, kunnen onder andere ook ratten en muizen op het voer afkomen.

Wanneer het voedsel schaarser is, neemt de voortplantingsdrang af. Dit resulteert in minder overlast door meeuwen en duiven. Eveneens zal de rattenproblematiek verminderen, aangezien er geen restanten worden achtergelaten door andere dieren. Voederen is geen diervriendelijk gedrag, integendeel, je bevuilt de openbare weg, dieren eten beschimmeld of rottend voedsel met alle gevolgen van dien.