Diftar

In Willebroek worden PMD, papier en karton en gemengde plastics selectief aan huis opgehaald. De ophaling van het restafval gebeurt door IVAREM volgens het Diftar-systeem.

De inzameling vindt tweewekelijks plaats. DIFTAR staat voor gedifferentieerd tarief voor afvalverwijdering en is een manier om het principe 'de vervuiler betaalt' in de praktijk te brengen. ’De vervuiler betaalt’ wil zeggen dat wie afval produceert, moet opdraaien voor de kosten van het inzamelen en verwerken van zijn afval. Hoe meer afval iemand produceert, hoe meer hij moet betalen. Wie daarentegen afval voorkomt en goed sorteert, zal minder betalen!

Telkens een DIFTAR-container aangeboden wordt, wordt het afval gewogen. Via een chip worden de nodige gegevens bijgehouden. De factuur wordt bepaald aan de hand van het aantal aanbiedingen en de gewogen hoeveelheden. De betaling verloopt via een provisierekening.

Voorwaarden

De diftarcontainer heeft een standaardgrootte van 140 liter. Er zijn ook nog diftarcontainers van 40 en 240 liter. De container wordt gratis geleverd. De prijs per kg afval is € 0.22. Hierbij komt er nog een vast bedrag per aanbieding van de container (afhankelijk van het volume). Er kan een slot op de container geplaatst worden voor € 30. De minimumfactuur bedraagt 1 euro per maand.

Indien de diftarcontainer te klein is mag er één afvalzak naast de container geplaatst worden (piekzak). Nadat de container is leeggemaakt, wordt de zak in de container geplaatst. Hierdoor wordt dit gewicht ook geregistreerd. De extra zak mag bijgevolg niet groter zijn dan de inhoud van de container. Als een vereniging een lokaal heeft waar activiteiten doorgaan, kan er eveneens een diftarcontainer aangevraagd worden bij Ivarem.

Kostprijs

Vaste afvalbeheerskosten

Vaste bijdrage

4.50€/maand

Container huisvuil

Volume diftar container

Aantal euro per aanbieding

40 liter

€ 0.70

140 liter

€ 1.20

240 liter

€ 1.70

Verwerkingskost

€0.22/ kg

Collectief systeem

 Aanbiedings- en verwerkingskost

 0.90 euro/20 liter

 2.70 euro/60 liter

Ophaalkalender

Met de jaarlijkse ophaalkalender die in december in je brievenbus valt, kan je perfect nagaan wanneer je je diftar-container kan aanbieden. Je vindt de kalender hier of via de smartphone-app Recycle!