Handicar

Wat?

De handicar vervoert mensen met een beperkte mobiliteit (zoals rolstoelgebruikers) en mensen die problemen ondervinden om zich naar de Wilg te verplaatsen. De bedoeling is om iedereen in de mogelijkheid te stellen deel te nemen aan de maaltijden en aan de activiteiten van De Wilg.

Voor wie?

Het vervoer met de handicar is er voor alle inwoners van Willebroek met een zeer beperkte mobiliteit die wensen deel te nemen aan de activiteiten georganiseerd door De Wilg.

Kostprijs?

Het lidgeld bedraagt 15 euro per jaar per persoon. Indien je ook lid bent van de Minder Mobielen Centrale betaal je 10 euro per persoon of 15 euro per koppel.
Per rit heen en terug naar de Wilg betaal je 3 euro of 1,5 euro indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming (OMNIO-statuut). Deze vergoeding wordt maandelijks gefactureerd.

Hoe een rit aanvragen?

Je dient je eerst lid te maken. Ritten dienen minstens twee werkdagen voordien aangevraagd te worden bij de balie van het dienstencentrum. De ritten voor het gebruik van de maaltijden zijn gegarandeerd. Voor het vervoer voor de activiteiten werken wij met vrijwillige chauffeurs. De beschikbaarheid van een vrijwillige chauffeur bepaalt of de rit al dan niet kan doorgaan.

Als de handicar om een of andere reden niet kan rijden, zoeken onze medewerkers graag samen met jou naar een geschikte oplossing. Een aangevraagde rit kan je annuleren tot uiterlijk de werkdag voordien voor 12.30 uur. Anders zijn we helaas genoodzaakt je de rit toch aan te rekenen.

Hoe lid worden?

Om je lid te maken van de handicar kan je terecht aan de balie van Lokaal Dienstencentrum De Wilg.