Sportbeleid

Gemeente Willebroek draagt sport in het hart. Dit doen we liever in de praktijk dan op papier. Toch geven we je graag een woordje uitleg rond het sportbeleid.

Het is namelijk zo dat er geen afzonderlijk sportbeleidsplan is. Vroeger was dit verplicht, maar sinds 2016 is het zijn de sectorale middelen van sport opgegaan in het gemeentefonds. Wil je toch graag iets meer weten rond de historiek van het decreet Lokaal Sportbeleid? Hier lees je er meer over.

De accenten rond het sportbeleid kan je terugvinden in het Meerjarenplan 2020-2025 van gemeente Willebroek dat gebaseerd is op het bestuursakkoord 2019-2024.

Maar al dit is veel om te lezen, daarom vatten we graag wat voor je samen:

      Onder elke actie staan in de meerjarenplanning activiteiten gekoppeld met een timing en een budget. Hier staan er enkele opgesomd: