Wie kan mij helpen?

De leerkrachten

De meester of juf leert je elke dag nieuwe dingen in de klas. Heb je een vraag? Ben je ergens bezorgd over? Spreek erover met je leerkracht.

De directie

De directeur heeft de leiding over de school. Je mag altijd naar de directeur of directrice gaan met vragen of opmerkingen. Is er iets onduidelijk of heb je vragen over betalingen, studietoelagen enz. dan zoekt de directie samen met jou naar een oplossing.

De zorgcoördinator

De zorgcoördinator helpt kinderen die extra zorg nodig hebben. Kinderen die moeite hebben met lezen en schrijven bijvoorbeeld. De zorgcoördinator werkt veel samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. (CLB)

Het centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Heb je vragen over de gezondheid, leermogelijkheden of over hoe je kind zich voelt op school? Je kan gratis terecht bij het CLB van de school.

Lokaal Overlegplatform (LOP)

De directies van alle scholen in Willebroek en de  organisaties die te maken hebben meet onderwijs en welzijn samen. Er worden afspraken gemaakt in het belang van elk schoolgaand kind. In elke LOP is er een bemiddelingscel die je kan helpen. Vind je geen school voor je kind? Wil een school jouw kind niet  inschrijven? Vind je dat onterecht? Dan bemiddelt het LOP voor jou en de school.

Contact:

LOP Willebroek
Katty Kloeck
0499 85 89 89
Katty.kloeck@ond.vlaanderen.be

Dienst Onderwijs

De gemeentelijke dienst Onderwijs werkt samen met alle scholen in Willebroek. Ze ondersteunt scholen en ouders om nog meer samen te werken aan de opvoeding van hun kinderen. Heb je een vraag waarmee je niet op de school terecht kan? Ga dan eens langs bij de dienst Onderwijs of maak een afspraak. Samen met jou wordt gezocht naar een antwoord op al je vragen.

Contact:

Administratief centrum
Pastorijstraat 1
2830 Willebroek
03 866 91 80
onderwijs@willebroek.be