Secundair onderwijs

Het secundair onderwijs is in Vlaanderen opgedeeld in verschillende graden. De eerste graad secundair onderwijs bestaat uit:

  • een 1ste leerjaar A of een 1ste leerjaar B
  • het 2de leerjaar of een beroepsvoorbereidend leerjaar

In de tweede en derde graad secundair onderwijs zijn er vier onderwijsvormen: aso, bso, kso, tso.

Studietoelagen

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager- en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in het Groeipakket.

CLB

Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding.

Een CLB kan helpen bij vragen over:

  • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren ...
  • De onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's ...
  • Psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie ...
  • Preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht ...

Inschrijven

Meer info over inschrijven in het secundair onderwijs, vind je hier