Basisonderwijs

In Willebroek vind je verschillende basis- en kleuterscholen van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) en het Vrij Onderwijs.

Voor de inschrijvingen voor het komende schooljaar 2021-2022 neem je vanaf 1 juni 2021 rechtstreeks contact op met de school van je voorkeur.

Vrije plaatsen

Bekijk hier de vrije plaatsen in de verschillende scholen (cijfers op 1 juni 2021):

Vrije plaatsen op 1 juni 2021

Geboren in 2019

We raden je aan om nu al in te schrijven, ook als je kind pas kan starten in schooljaar 2022-2023. Bekijk hier wanneer je kind kan starten op school.

De scholen

Kaart

 

Brugfiguren

De brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon die de ouder(s), het schoolteam en de welzijnsdiensten in de wijk dichter bij elkaar brengt, in functie van het welzijn van het kind. Momenteel zijn er twee brugfiguren actief in drie basisscholen binnen Willebroek.

Brugfiguren verhogen de begrijpelijkheid en dus ook het vertrouwen in het onderwijs, door op huisbezoek te gaan of op school zelf.

CLB (Centrum voor Leerlingbegeleiding)

Bij het CLB werken pedagogen, psychologen, maatschappelijke werkers, dokters en verplegers. Heb je vragen over de gezondheid, leermogelijkheden, opvoeding van je kind…? Je kan gratis terecht bij het CLB van de school.

Onderwijskiezer

Voor info en structuur over scholen kleuter- lager- secundair en hoger onderwijs kan je bij www.onderwijskiezer.be terecht.

Buitenschoolse kinderopvang

BKO ’t ApPelBoomPje is een initiatief voor buitenschoolse kinderopvang, erkend en gesubsidieerd door Kind&Gezin. Kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar kunnen hier terecht buiten de schooluren. Ze kunnen zich ontspannen, zichzelf zijn, leuke spelletjes ontdekken en met anderen spelen. Gekwalificeerde begeleiders zorgen voor een gevarieerd spelaanbod.

Men voorziet voorschoolse (vanaf 7u) en naschoolse (tot 18.00 uur) opvang voor kinderen uit alle scholen van Willebroek. Het vervoer tussen de school en de opvang wordt door onze dienst georganiseerd. Op woensdagnamiddagen worden ook kinderen van Blaasveld en Tisselt opgehaald.

Op schoolvakantiedagen is de BKO doorlopend open van 7.00 tot 18.00 uur en wordt er vaak samengewerkt met andere vrijetijdsdiensten.