Gemeenteraad

De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is. De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en beschikt over de volheid van bevoegdheid. Dit wil zeggen dat de gemeenteraad alle bevoegdheden heeft die niet uitdrukkelijk aan het college of aan de burgemeester werden toevertrouwd.

Willebroek telt 29 gemeenteraadsleden die elke zes jaar rechtstreeks worden verkozen door de inwoners van de gemeente. 

De gemeenteraad vergadert doorgaans elke vierde dinsdag van de maand in de Raadszaal van het Oud Gemeentehuis, August Van Landeghemstraat 99, Willebroek. De zitting begint om 20.00 uur. Iedereen die wil, mag de openbare zitting bijwonen. Wegens de coronamaatregelen verlopen de zittingen van de gemeenteraad en de raadscommissie voorlopig digitaal. Deze videoconferenties zijn via livestream te volgen via www.willebroek.be/live.