College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen staat in voor het dagelijks bestuur van de stad en komt komt wekelijks samen op vrijdagvoormiddag in het Administratief Centrum. De vergaderingen zijn niet openbaar. 

Het college kan alleen samen beslissen. Schepenen hebben geen afzonderlijke beslissingsbevoegdheid. Er is wel een taakverdeling: elke schepen heeft specifieke bevoegdheden. Een meerderheid is nodig om beslissingen te nemen.

De algemeen directeur woont de vergaderingen bij maar heeft geen stemrecht.

Nadat het college een voorstel goedkeurt, voeren de gemeentediensten het uit.