Sluikstoken: zet de gezondheid van je buurt niet op het spel

Vuur kan zorgen voor gezelligheid, warmte, om eten klaar te maken ... Maar vuurtjes stoken is niet altijd zo onschuldig. Behalve het broeikasgas CO2 en fijn stof komen er vooral bij een slechte verbranding zeer giftige dampen vrij.

Het enige waarmee je vuur mag maken is onbehandeld, droog hout en houtskool. Het verbranden van andere materialen is verboden, dus ook alle afvalfracties, in het bijzonder plastic afval, groente-, fruit- en (nat) tuinafval, behandeld hout, vezelplaten tot zelfs gedrukt papier. Er staan boetes op tot 350 euro.

Iets opstoken wat je niet mag verbranden noemen we sluikstoken. Dat kan zowel binnen als buiten. Er zijn de verschillende ophalingen aan huis en er is het recyclagepark waar je terechtkan met jouw afval. Je kan ook zelf composteren. Nog beter is natuurlijk om je (rest)afval te voorkomen; dat bespaart je geld en gedoe.

De gevaren van sluikstoken

Onder andere volgende schadelijke stoffen komen vrij als we slecht stoken:

  • fijn stof: veroorzaakt ziekten in de longen en de luchtwegen
  • dioxines: verstoren de vruchtbaarheid en verzwakken het immuunsysteem
  • PAK’s: (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) - zijn kankerverwekkend

Geregeld blootgesteld worden aan sluikstoken, verhoogt de kans op kanker met maar liefst 19 procent. Denk dus aan je buurt, aan je gezin en ook aan jezelf vooraleer je een vuur aanmaakt!

Het stinkt weer in je straat… Wat nu?

De beste manier is er met je stokende buur constructief over te praten en hem te overtuigen van de gevaren voor jullie gezondheid. Als dat niet helpt, kan je het probleem melden bij de dienst Omgeving of bij de politie.

Enkele tips voor een veilig vuur:

  • Leg bij het voorbereiden van je vuur het meest brandbare materiaal (aanmaakhout, droge takjes, milieuvriendelijke aanmaakblokjes) bovenaan. Zo komt er minder rook vrij. Dat geldt ook bij het aanmaken van je barbecue, vuurkorf of vuurschaal.
  • Zet bij aanvang de luchttoevoer volledig open. Zodra het vuur goed brandt, verminder je de luchttoevoer.
  • Zet de luchttoevoer nooit helemaal dicht. Als vuur te weinig zuurstof krijgt, is de verbranding slecht en de rook schadelijker. Ook neemt het gevaar op CO-vergiftiging toe!
  • Zorg voor een voldoende hoge schoorsteen. De schoorsteen zuigt lucht uit je woning aan en verwijdert de verbrandingsgassen vlot als hij voldoende hoog is. Te lage schoorstenen kunnen hun giftige rook lozen in de verluchtingssystemen van woningen in de buurt.
  • Laat minstens één keer per jaar je schoorsteen reinigen.
  • Stook niet bij windstil of mistig weer. De rook stijgt dan niet en verspreidt zich honderden meters horizontaal.