Openbare verlichting verduurzaamt in Willebroek

Tegen 2027 wil de gemeente Willebroek, samen met Fluvius, het hele net van openbare verlichting op haar grondgebied omgezet hebben in een meer duurzame LED-verlichting. Dit kadert onder meer binnen de vooropgestelde klimaatdoelstellingen. De nieuwe LED-verlichting laat ook toe om de verlichting in een straat op uniforme wijze te dimmen vanaf 23.00 uur, zodat geen enkele lamp nog volledig moet doven. Dat leidt tot een meer uniforme lichtspreiding gedurende de ganse avond en nacht.  

Eind juni 2021 werd al 33,56 % of één derde van de openbare verlichting omgezet naar LED-verlichting. Dat maakt dat we mooi op schema zitten om tegen 2027 de vooropgestelde doelstellingen te behalen. In 2020 zorgde deze verledding al voor een reductie van bijna 20 ton CO2 op jaarbasis.

Uiteraard betekent dit alles ook een hele investering voor Fluvius en de gemeente. Medio 2021 werd al ongeveer € 100.000 geïnvesteerd in deze verledding. Dat bedrag betaalt zich uiteraard deels terug door het lagere verbruik van de LED-verlichting. Er wordt dan ook naar gestreefd eerst de grootste verbruikers van het bestaande net te vervangen. Dit laat toe het globale verbruik en ook de C02 uitstoot relatief gezien snel te doen dalen. Op die manier werken we dus flink aan onze klimaatdoelstellingen. 

Straatverlichting defect?

Merk je dat de verlichting in je straat defect is? Meld het dan via deze website of laat het weten via het algemene storingsnummer 078 35 35 00.