Nieuwe coronaregels vanaf 9 juni

Op woensdag 9 juni treedt de volgende fase van het Zomerplan in werking. We zetten de belangrijkste wijzigingen nog even op een rijtje.
 

 • Elk huishouden mag maximaal vier personen tegelijkertijd binnen in huis ontvangen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld.
 • Telewerk blijft verplicht, maar er mogen terugkeermomenten ingepland worden.
  • Personeelsleden die dat willen mogen één dag per week opnieuw op kantoor werken.
  • Er mag nooit meer dan 20% van het personeel aanwezig zijn
  • Alle veiligheidsmaatregelen moeten worden gerespecteerd.
  • Bij kmo’s van minder dan tien personeelsleden mogen maximaal vijf mensen aanwezig zijn.
    
 • De horeca mag zowel binnen als buiten de deuren openen tussen 5.00 en 23.30 uur.
  • Klanten moeten neerzitten
  • Tafels moeten op minstens 1,5 meter van elkaar staan
  • Je mag met maximaal vier aan een tafel zitten (kinderen t/m 12 jaar niet meegerekend).
   Als je tot hetzelfde huishouden behoort, mag je met meer aan een tafel.
  • Terrassen moeten aan minstens één kant volledig open zijn en binnen zijn CO2-meters verplicht.
    
 • Fitnesscentra, bioscopen, bowlings en sauna's mogen weer open, maar ook hier is een CO2-meter verplicht.
   
 • Markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten en kermissen mogen plaatsvinden, mits toestemming van de gemeente. Contacteer daarom steeds eerst de dienst evenementen.
   
 • Groepsactiviteiten van clubs of verenigingen zijn toegelaten.
  • Max. 50 personen per (één of meerdere) groep(en) tot 24 juni en 100 personen per (één of meerdere) groep(en) vanaf 25 juni.
  • Er moet altijd een meerderjarige trainer of begeleider aanwezig zijn en die wordt daarbij niet meegeteld.
  • Tot en met 24 juni mogen de activiteiten alleen plaatsvinden zonder overnachting.
    
 • Professionele sportieve wedstrijden en professionele sporttrainingen kunnen plaatsvinden zonder beperking van het aantal deelnemers. Voor niet-professionele sportieve wedstrijden en niet-professionele sporttrainingen is er een maximum van 50 personen binnen en 100 personen buiten.
   
 • Voor huwelijken, begrafenissen, crematies en erediensten mag je met max. 100 personen samenkomen in een daarvoor voorziene ruimte (kinderen t.e.m. 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld).
  • Het maximumaantal wordt opgetrokken tot 200 bij een bezoek aan een begraafplaats of als de diensten buiten plaatsvinden. De hygiënemaatregelen moeten daarbij altijd worden gerespecteerd (verluchting, sociale afstand en mondmaskers). Fysieke aanrakingen zijn verboden, behalve tussen leden van eenzelfde huishouden of bubbel.
    
 • Voor evenementen, (culturele) voorstellingen, sportwedstrijden, sporttrainingen en congressen geldt binnen een maximumcapaciteit van 200 zittende aanwezigen en buiten van 400 aanwezigen. Ze mogen alleen plaatsvinden tussen 5.00 en 23.30 uur.
   

Alle informatie en een uitgebreide FAQ vind je op www.info-coronavirus.be.

maatregelen 9 juni 2021