Bijkomende richtlijnen om het aantal positieve besmettingen in Willebroek in te dijken

De besmettingen stijgen de laatste week sterk in Willebroek, zoals in de rest van het land zijn we toe aan een vierde golf. De gemeentelijke crisiscel kwam zaterdag bij elkaar en formuleert, na overleg met de Eerstelijnszone, omwille van deze sterke toename een aantal bijkomende richtlijnen om de lokale situatie de komende dagen en weken te kunnen verbeteren.

Algemeen
In het algemeen wordt de Willebroekenaar sterk aanbevolen om de afstandsregels te respecteren, de hygiënemaatregelen toe te passen, de binnenruimtes te ventileren en het mondneusmasker weer te dragen op drukke plaatsen.

Onderwijs 
Aan de Willebroekse scholen wordt gevraagd om de afstandsregels te respecteren, de hygiënemaatregelen toe te passen, de lokalen te ventileren en het mondneusmasker weer te dragen. Bijkomend wordt gevraagd om de komende week en tot na de herfstvakantie zo veel mogelijk met klasbubbels te werken en groepen niet te mengen, ook niet bij de opvang. Ouders die hun kind(eren) aan de schoolpoort komen halen, worden gevraagd om een mondneusmasker te dragen indien de afstandsregels niet gerespecteerd kunnen worden.

Verenigingen en activiteiten 
Ook aan de Willebroekse verenigingen en organisatoren van activiteiten wordt gevraagd om de afstandsregels te respecteren, de hygiënemaatregelen toe te passen, de binnenruimtes te ventileren en het mondneusmasker weer te dragen. Bij evenementen en activiteiten van verenigingen wordt geadviseerd om de activiteiten zo veel mogelijk buiten te organiseren en met vaste bubbels te werken. 

Aan de (sport)verenigingen wordt gevraagd om de kleedkamers voor min 12-jarigen zo weinig mogelijk te gebruiken. Aangezien er in de Sint-Jorisschool in Blaasveld momenteel net geen 70 besmettingen zijn, wordt voor de leerlingen van de Sint-Jorisschool in Blaasveld sterk aanbevolen om tot na de herfstvakantie niet deel te nemen aan activiteiten en hobby's in groep. 

Winkels en horeca
Aan het personeel en aan iedere bezoeker wordt gevraagd om de afstandsregels te respecteren, de hygiënemaatregelen toe te passen, de binnenruimtes te ventileren en het mondneusmasker weer te dragen.

Woonzorgcentra
Voor de woonzorgcentra in Willebroek worden de algemene richtlijnen sterk aanbevolen: de afstandsregels te respecteren, de hygiënemaatregelen toe te passen, de binnenruimtes te ventileren en het mondneusmasker weer te dragen. Verder wordt hen gevraagd om de bezoekregeling te herbekijken op mogelijke risico’s.

Burgemeester Eddy Bevers: “De huidige situatie dwingt ons om de komende dagen en weken extra voorzichtig te zijn om de snelle verspreiding van het virus waar mogelijk in te dijken. We willen elke Willebroekenaar alvast bedanken voor de bijkomende inspanningen en we hopen dat na de herfstvakantie de situatie kan verbeteren in onze gemeente.”